Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

France becomes the first country to completely ban all plastic eating and drinking utensils

«According to the Associated Press, France just became the first country to ban all plastic plates, cups, and utensils.
The new law, which took effect last month, gives manufacturers until 2020 to ensure that all disposable eating/drinking accessories sold in France are made of “biologically sourced” materials and can be composted. The measure follows a ban on plastic bags that’s been in effect since July.» (Βλ. σχετικά..).

 

Δυστυχώς ο συγκεκριμένος νόμος συναντάει αντιδράσεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα ενταθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον από το ευρωπαϊκό βιομηχανικό λόμπι. Παρόλα αυτά εάν καταφέρει να επιβιώσει και εφαρμοστεί πλήρως στην καθημερινότητα των Γάλλων, σίγουρα θα ανοίξει τον δρόμο για την εφαρμογή ανάλογων μέτρων και σε άλλες Ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) χώρες. Αρκεί μόνο να αναλογιστούμε τις τεράστιες ποσότητες πλαστικών που καταλήγουν ετησίως στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις επιπτώσεις που έχουν στο συγκεκριμένο οικοσύστημα και κατ' επέκταση την υγεία μας.